© 2017 2OFUS

OM BIOVAC MINIRENSEANLÆG

Biovac® har mere end 35 års erfaring med produktion, levering samt servicering af minirensningsanlæg, og har i dag mere end 14.000 af sådanne anlæg i drift og foretager årligt mere end 28.000 servicebesøg hos skandinaviske kunder.

 

Biovac renseanlæg er solide og gennemtestede anlæg, og vi anvender altid de bedste komponenter, der sikrer en stabil drift og en lang levetid. Tankene er produceret i glasfiber og alle rør, slanger mv. er i plastmateriale - så der ikke opstår korrosionsproblemer. Tankene har en levetid på mere end 25 år, og øvrige komponenter er designet for en levetid på mere end 10 år.

Biovac tilbyder, som standard, 3 års 100% garanti på alle anlægstyper, forudsat, at der er indgået en service- aftale med Biovac. Udover 3 år er det muligt at forlænge denne garanti, såfremt der tegnes en TRYGG aftale. 

TRYGG Aftalen/garantien dækker ikke ved lynnedslag, brand eller såfremt anlægget har været udsat for hærværk eller anden forsætlig skade.

 

 

 

 

 

Ved Sass Husum kan vi tilbyde nedgravede Biovac mini spildevandsrenseanlæg fra 5 til 50 PE

– svarende fra 1 til 10 husstande. 

Renseanlæggene er konstrueret i glasfiber og er designet til det nordiske klima og overholder således alle rensekrav. Rensemetoden er bygget på Biovac's SBR-teknologi.  SBR-metoden er en simpel og effektiv måde, at rense spildevandet på - og bygger på de samme metoder som store centrale spildevandsrenseanlæg. 

Det sikrer en høj driftssikkerhed og skåner miljøet. 

Biovac minirenseanlæg leveres inklusiv pumper, beluftning og styring. Der skal således kun skal kobles elforsyning til anlægget, for at kunne sætte det i drift.

HVORFOR BIOVAC

Biovac Mini renseanlæg er en simpel og god kvalitetsløsning til steder, hvor det er dyrt at få transporteret spildevand eller i private øde beliggende husstande, der har langt til kloaknettet. Derudover egner minirenseanlæg sig godt til sommerhusområder, hvor belastningen som regel er meget sæsonpræget. 

BIOVAC SBR

SBR står for Single Batch Reaktor, hvilket betyder, at renseanlægget tager en portion spildevand ad gangen.

Spildevandet bliver ledet til 1. kammer, hvor slammet sedimenterer. Spildevandet bliver derefter pumpet ind i reaktorkammeret, hvor spildevandet bliver renset ved hjælp af beluftning. Næste batch, der bliver pumpet ind i reaktoren, fortrænger det rensede spildevand og leder det til recipienten. 

Derefter skal 1. kammer tømmes af en slamsuger efter et givet interval.